REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Nordec Nautic Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
 rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.
 Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Nordec Nautic Oy

Mustikkamaantie 4

00570 HELSINKI

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa / tietosuojavastaava

Nordec Nautic Oy / Juha Pulli

040 509 2995 / juha.pulli@nordecnautic.fi

2. Rekisterin nimi
 Nordec Nautic Oy:n asiakas-, markkinointi-, ja
 yhteistyökumppanirekisteri.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

• Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin:

• asiakassuhteen hoitaminen, asiakasyhteydenpito, mahdollisten tilaukseen liittyvien tietojen
 informoiminen sekä tuotteen tai palvelun toimittamiseen ja kehittämiseen liittyvät asiat.

 4. Rekisteriin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot / tilaamisen mahdollistavat tiedot

• nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot

• tiedot tarjotuista/ostetuista tuotteista / palveluista, toimitus- ja laskutusosoite

 5. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkailla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
 juha.pulli@nordecnautic.fi. Pyrimme käsittelemään pyynnöt 10 arkipäivän sisällä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
 lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Ilmoituksen voi lähettää
 osoitteeseen juha.pulli@nordecnautic.fi

Poisto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojen poistamista. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä
 tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §)
 määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa
 ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos asiakasta koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
 asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi asiakas peruuttaa suostumuksen.

Valitusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme
 henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta tapaamisissa ja/tai tilauksen yhteydessä asiakassuhteen
 syntyessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Nordec Nautic Oy:n ulkopuolelle.

Luovutamme tietoja tarvittaessa kirjanpitoa / tilinpäätöstä varten. Nämä
 yhteistyöyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti siihen saakka kunnes käyttäjä ei halua hänen tietojaan
 käsiteltävän.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Asiakastietoihin pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmät / laitteet ovat suljetuissa tiloissa. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Henkilötiedot suojataan vaatimusten mukaisesti.

Tarvittaessa voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle (IT-
 kirjanpitäjä/tilintarkastaja), jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja
 käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Evästeet (cookies)

Sivustollamme käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivu tallentaa käyttäjän
 tietokoneeseen sivuilla vierailun yhteydessä. Kaikkien sivustolla käytettävien evästeiden tarkoitus on
 parantaa sivuston käytettävyyttä. Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksissa, mutta poiston
 seurauksena sivuston jotkin toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.

Kolmannen osapuolen palvelut

Käytämme kävijätilastointiin Google Analytics -palvelua, jossa kävijätilastointi perustuu palvelimen
 lokitietoihin.

Jos et halua tallentaa evästeitä, voit helposti estää evästeet selaimesi asetuksista. Ota yhteys internet-
 palveluntarjoajaasi, jos sinulla on kysyttävää.

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.